چشم انداز

کنسرسیوم صادراتی آبزیان با استفاده از مدیریت اثربخش زنجیره تامین و صادرات ماهی و میگو،  سودآوری و رشد روزافزون را دنبال می­‌کند.

ما با اعتقاد به بهبود مستمر در فرآیندهای کسب و کار خود، قصد داریم تا پایان 1403 با دستیابی به تولید وصادرات 5.000 تن محصول برترین مجموعه تولیدی، تخصصی و بازرگانی صنعت آبزیان ایران باشیم.

چشم انداز
القائمة