کنسرسیوم صادراتی آبزیان به دلیل دارا بودن کل زنجیره تامین قادر به ارایه 2.000 تن محصول تولیدی خود در سال می باشد.

در ارایه محصولات ما به بازاهای هدف نوع بسته‌بندی را مشتری انتخاب می‌نمایند. این بسته‌بندی‌ها می‌تواند با برند مشتریان یا برند ما صورت پذیرد.

باورداریم که محصولات و فرآورده‌های پرورشی و تولیدی ما بهترین‌ محصول کشور است، شکوفایی این صنعت را در صادرات بیشتر و مستمر می دانیم. و صادرات آبزیان را افتخار خویش. آنچه صادرات را برای ما به امری شیرین بدل نموده است همزمانی ارسال محصولات و فرهنگ کهن ما در تجارت کالاهای با کیفیت است.

محصولاتی که هم اکنون توسط این کنسرسیوم قابل ارایه است عبارت اند از:

القائمة