سرمایه‌گذاری در حوزه آبزیان

در جهان امروز، رقابت تنگاتنگ به منظور کسب سطوح بالاتری از توسعه و پیشرفت، مولفه جدایی‌ناپذیر برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی محسوب می گردد. توسعه اقتصادی از طریق تعریف پروژه‌ها در بخش‌های مختلف از جمله غذا، حمل و نقل، سلامت و … تحقق می‌یابد لذا مسئله مهم تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری مطرح می‌گردد.

با گسترش فعالیت‌های کنسرسیوم صادراتی آبزیان خوزستان و لزوم جذب سرمایه در پروژه‌ها، ساختار سازمانی مورد نیاز ایجاد گردیده ، بخش پروژه‌های سرمایه‌گذاری (IPD-Investment Projects Division ) به عنوان یکی از محورهای نوین و با اهمیت در فعالیت‌های راهبردی کنسرسیوم صادراتی آبزیان خوزستان مطرح شد. کنسرسیوم صادراتی آبزیان خوزستان به واسطه دسترسی گسترده به بازارهای سرمایه داخلی و خارجی، قابلیت سرمایه گذاری مستقیم به صورت منفرد و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی در پروژه های آبزی پروری، صید، فراوری و بسته بندی، لجستیک و دیگر طرح‌ها در زمینه‌های فوق به روش های ساخت، بهره برداری و واگذاری و ساخت، تملیک و بهره برداری فراهم آورده است.

این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
این فیلد را پر کنید
انتخاب تنظیمات
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
فهرست