شراکت‌پذیری در سرمایه‌گذاری

فرصت های سرمایه پذیری آبزیان

چشم انداز مثبت نسبت به اقتصاد حوزه آبزیان در کشور در سال های آینده، این افق را در پیش روی ذینفعان کنسرسیوم صادراتی آبزیان خوزستان گشوده که بتوانند فعالیت های خود را بیش از پیش گسترش بدهند. گسترش و رونق فعالیت های اقتصادی باعث افزایش تقاضای آبزیان خواهد شد. در کنار آن سیاست های تحریک تقاضا در بخش های مختلف جامعه و سهم بیشتر از صادرات ادامه دارد و انتظار می رود که این صنعت در آینده نه چندان دور تبدیل به یک صنعت کاملا رقابتی شود. فعالیت های انجام شده جهت ایجاد کنسرسیوم صادراتی آبزیان خوزستان نمونه ای حرفه ای از تلاش های ذینغعان در این زمینه می باشد و امید می رود که با ادامه فعالیت های کنسرسیوم و تسهیل و تشویق سرمایه گذاری، بازار آبزیان خوزستان  به بزرگترین مجموعه تخصصی آبزیان کشور تبدیل شود.

کنسرسیوم صادراتی آبزیان خوزستان با توجه به موضوعات استراتژیک ” مدیریت و توسعه سرمایه گذاری در زمینه های فعال و غیر فعال مرتبط با کنسرسیوم” و “توسعه و بهره گیری از نهادهای جدید مالی در جهت تقویت سرمایه گذاری در کنسرسیوم ” مبادرت به شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور می نماید. انجام پروژه ها با مشارکت سرمایه گذار خارج از گروه نیز ارزیابی شده و در ارزیابی شرکای احتمالی شایستگی های محوری و قابلیت آنها از قبیل میزان توانمندی های فنی، مالی، مدیریتی، اعتباری و سوابق عملکرد شریک مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور شناسایی و برآورده ساختن خواسته ها و نیازهای شریک در پروژه نیز تعاملات نزدیکی از طریق جلسات دوره ای صورت می گیرد.

کنسرسیوم صادراتی آبزیان خوزستان

کنسرسیوم صادراتی آبزیان خوزستان به عنوان سرمایه گذار فعال به جذب گسترده سرمایه شرکای داخلی و خارجی برای احداث استخرهای متراکم،  فوق متراکم،  روشهای نوین فرآوری، حمل و خوراک آبزیان و دیگر طرح های صنعتی در زمینه آبزیان در قالب روش‌های متنوع سرمایه گذاری اقدام می‌نماید.

میزان اثربخشی مشارکت با توجه به مقررات و قوانین مندرج در قرارداد در طول دوره مشارکت ارزیابی می گردد.

به طور کلی مزایای مشارکت با کنسرسیوم را به شرح زیر می توان برشمرد:

 • حجم و ظرفیت بالای پروژه های سرمایه گذاری آتی کنسرسیوم
 • پروژه های آینده و ظرفیت آنها
 • امکان مدیریت مشترک و اشراف شریک بر نتایج به نسبت سهم شرکا
 • نرخ بازگشت سرمایه مناسب در پروژه های سرمایه گذاری کنسرسیوم
 • تجربه مناسب سرمایه گذاری در تکمیل چرخه زنجیره ارزش
 • جایگاه و موقعیت مالی نسبتا مناسب کنسرسیوم در ایران (وجود دارایی ها و اعتبار)
 • وجود کل زنجیره ارزش به مشتری در حوزه آبزیان در داخل کنسرسیوم و وجود کنترل های درونی در گروه بر این زنجیره ارزش و امکان ارائه قیمت های رقابتی به مشتریان
 • توانمندی در تعامل بالای کنسرسیوم با مراجع و نهادهای کلیدی تصمیم گیر و قانون گذار در راستای منافع ملی و منافع کنسرسیوم
 • جایگاه برند مناسب در داخل کشور و امکان بهره گیری از توانمندی های کنسرسیوم در خارج از کشور و وجود دفاتر و شرکت های کنسرسیوم در خارج کشور و نیز تعاملات بانکی
 • ظرفیت و امکانات و تجهیزات تولیدی مناسب در حوزه آبزیان و وجود تولیدات آماده برای فروش با زمان تحویل کوتاه
 • وجود تعهد و اخلاق حرفه ای کسب و کار

فرم سرمایه‌پذیری

ما از شرکت‌های نوپا، کارآفرینان خلاق و سرمایه‌گذاران دعوت می‌کنیم تا با مشارکت و همفکری با یکدیگر، گام‌هایی مؤثر در راستای توسعه کسب و کار و خلق ارزش‌های مشترک برداریم.

این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
این فیلد را پر کنید
انتخاب تنظیمات
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
فهرست