سامانه مانیتورینگ آب

نقش کنترل آب در آبزی‌پروری مهمترین جنبه از موارد رشد، سلامت و کیفیت آبزیان محسوب می‌گردد. کمتر پرورش دهنده‌ای را می‌توان یافت که از تغییرات اکسیژن، دما و … دچار زیان نشده باشد.

سامانه مانیتورینگ آب کنسرسیوم صادراتی آبزیان خوزستان (Perfishian Water Monitoring Solution) با ارسال منظم و دقیق اطلاعات ما را در پیشگیری از اتفاقات زیانبار و جبران‌ناپذیر یاری می‌رساند.

توسعه پایدار آبزی‌پروری، نیازمند به کارگیری تکنیک‌های نوین می‌باشد. یکی از ضروریات توسعه درصنعت آبزی‌پروری آشنایی و همگامی دست اندرکاران آن فن با دانش روز در کنار تسلّط بر مبانی ساز و کارهای فنی سیستم مربوطه است.

دراین میان آبزی‌پروری دقیق جایگاه والایی را در میان خدمات فنی و مهندسی های‌تک داراست. آبزی پروری دقیق شامل یک حلقه بازخوردی با اجزای زیر می باشد:

 • جمع آوری اطلاعات در فرآیند تکوین و تولید آبزی
 • دریافت و سنجش اطلاعات برای تجزیه و تحلیل مولفه‌های کمی و کیفی آب
 • تناوب برداشت اطلاعات در بازه‌های زمانی کوتاه
 • کاهش عملیات فیزیکی و نیاز به نیروی انسانی
 • تجزیه و تحلیل داده‌ها و سپس انجام عملیات اصلاحی به موقع و به جا برای هریک ازاین اجزا
 • اطلاع رسانی برخط تحت وب و موبایل

مواردی که در این سیستم مورد سنجش قرار می‌گیرد:

 • سنجش دمای آب
 • سنجش اکسیژن موجود در آب
 • سنجش EC آب
 • سنجش نیتریت محلول در آب
 • سنجش آمونیاک محلول در آب

سیستم مانیتورینگ آب perfishian ساخت کنسرسیوم صادراتی آبزیان خوزستان جامع، ارزان، و کاراست.

خدمات پس از فروش سریع و به موقع از نقاط قوت این مجموعه است.

فهرست