ساخت

روش‌ها و تجهیزات نوین آبزی پروری که در کنسرسیوم طراحی، تولید و یا نمایندگی می‌شود از تمامی استانداردهای لازم برخوردار بوده و آخرین متدهای فنی در آنها لحاظ می‌گردد.

کنسرسیوم صادراتی آبزیان خوزستان به عنوان یک تولیدکننده و صادرکننده برتر کشوری با همراهی تولیدکنندگان داخلی و بین المللی با حداقل خطای محاسباتی موفق به اجرای پروژه‌های ساخت و مکانیزاسیون در حوزه آبزی‌پروری شده است. و با سرمایه‌گذاری مشترک می‌تواند اطمینان خاطر را برای شما به ارمغان بیاورد.

برخی پروژه‌های ساخت در کنسرسیوم صادراتی آبزیان خوزستان عبارت اند از:

فهرست