دپارتمان‌ها

دپارتمان مالی

خدمات مالی و حسابداری یک خدمت است که توسط دپارتمان مالی کنسرسیوم ارائه و توسط تمامی سهامداران و اعضای کنسرسیوم صادراتی آبزیان خوزستان مورد استفاده قرار می گیرد . لذا می توان آن را مورد سنجش قرار داد.

از میان ابعاد پنج گانه سنجش یعنی اطمینان، پاسخ­گویی، تضمین، همدلی و ملموسات

دپارتمان مالی همیشه در تلاش است خدمات ارائه شده را به حد قابل قبول برساند .

  • انجام خدمات حسابداری و مالی ذینفعان
  • تهیه صورتهای مالی مطابق استاندارهای حسابداری
  • مشاوره در زمینه حسابداری مدیریت، تهیه بودجه و پیش بینی نقدینگی
  • بررسی کارآیی و میزان سود (زیان) هریک از محصولات و خدمات ذینفعان
  • محاسبه بهای تمام شده بر مبنای فعالیت  (ABC)
  • مشاوره تخصصی مدیریت، مالی، بانک و سرمایه گذاری
  • اجرای عملیات اصلاح و بستن حساب ها
  • انجام عملیات انبار گردانی و سیستمهای انبارداری، کدینگ کالا و کنترل موجودی
دپارتمان مالی

اعضای دپارتمان

سمیه بهاری

سمیه بهاری

کارشناس ارشد حسابداری، مدیر

فهرست