درباره ما

کنسرسیوم صادراتی آبزیان خوزستان  شامل ۷ شرکت سهامدار وصدها شخصیت حقیقی و حقوقی ذینفع  است. این کنسرسیوم با سرمایه گذاری وسیع در زیرساخت های زنجیره تامین، زنجیره ارزش و لجستیک با گرد هم آوردن مجموعه عظیمی از فعالین اقتصادی حوزه آبزیان، تکنولوژی، طراحی، بسته بندی و فرآوری و عمران توانسته است توجه سرمایه گذاران و سرمایه پذیران را به این بخش جلب نماید.

طراحی، ساخت و توسعۀ‌ فناوری‌های راهبردی موردنیاز برای ‌کل زنجیره ارزش صنعت آبزی پروری، و سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه‌های پیش روی، در کنار ارائۀ خدمات دانش فنی، مالی، حقوقی و مارکتینگ ذینفعان، مورد توجه مدیران کنسرسیوم صادراتی آبزیان خوزستان است.

ادارۀ چنین مجموعۀ گسترده‌ای با ارائۀ خدمات و تولیدات مختلف و متنوع نیازمند ساختار مدیریتی منسجم و هماهنگی است. هیأت مدیره این کنسرسیوم، با اتکای به ظرفیت‌های ساختاریِ موجود در هیات‌های اجرایی و کارگروه‌های تخصصی، بر تحققِ فرآیندهای برنامه‌ریزی، پایش و کنترل برای اعمالِ مدیریتی کارآمد و ثمربخش تمرکز دارد.

دپارتمان‌های تخصصی کنسرسیوم به عنوانِ بازوی راهبردی برای مدیریت حوزه‌های تحت مسئولیت عمل می‌کنند و راهبردگذاری، تصمیم‌سازی، ارزیابی عملکردها و حل مسائل و چالش‌های پیش‌رو را مورد توجه قرار می‌دهند. هم‌اکنون، شش دپارتمان در کنسرسیوم فعال هستند که شامل “دپارتمان تحقیق و توسعه “، ”دپارتمان بازاریابی ”، “دپارتمان ساخت”، “دپارتمان حقوقی”، “دپارتمان مالی ”و “دپارتمان آموزش ” می‌باشد.

کارگروه‌های تخصصی نیز همچون ارکانی مشورتی و مشارکتی، بر ایجاد درکیِ مشترک از نیازها و نظام‌های جاری و آتی، ساختِ سیاست‌ها و تصمیمات مطلوب و طراحی ساختارهای موردنیاز تمرکز دارند و وظیفۀ تصمیم‌سازی در کنسرسیوم صادراتی آبزیان خوزستان را بر عهده دارند.

کاتالوگ کنسرسیوم صادراتی آبزیان خوزستان

فهرست