تأمین‌‌کنندگان

خرید محصولات و خدمات مورد نیاز کنسرسیوم یک هنر است. مدیریت خوب یعنی هنر تهیه‌ی محصولات و خدمات مورد نیاز خود از منابع درست. از آن‌جایی که تامین ماهی و میگو بر عهده‌ی دپارتمان‌های مختلف کنسرسیوم صادراتی آبزیان خوزستان قرار دارد و گاهاً بیش از یک دپارتمان را درگیر می‌سازد لذا داشتن معیارهای انتخاب تامین کننده ماهی و میگو و سایر آبزیان برای بهترین انتخاب و شفافیت امر خرید کاملاً ضروری است.

معیار اولیه برای انتخاب یک تامین‌کننده کالا و یا خدمت موارد زیر هستند:

  1.  کیفیت و امنیت
  2.  تحویل به موقع کالا و خدمات
  3.  سرویس دهی مناسب
  4.  مسئولیت‌های اجتماعی
  5.  سهولت و سادگی
  6.  ریسک
  7. قیمت
  8.  مهارت و چابکی
فهرست