فروش عمده داخلی

کنسرسیوم صادراتی آبزیان خوزستان به دلیل دارا بودن کل زنجیره تامین قادربه تامین عمده آبزیان جهت سازمانها، ادارات، فروشگاه های زنجیره ای و رستورانها می باشد این کنسرسیوم در طول مدت قرارداد با مشتریان خود، محصولات دریایی و پرورشی را با کیفیت  یکسان ارایه می نماید. ما درطول زنجیره ارزش دارای صدها سهامدار و عضو تولید کننده بوده و قادر به تامین نیاز مشتریان خود در اقصی نقاط کشور با کمترین زمان ممکن و بهترین قیمت هستیم .

۱- میگوی دریایی و پرورشی

۲-ماهی سی باس

۳- ماهی آمور

۴- ماهی حلوا سیاه

۵- کنسرو تن ماهی

فهرست