دانش فنی

آنچه ما را به عنوان مجموعه‌ای منحصر به فرد در کشور شاخص نموده است، علاوه بر ذخایر عظیم صید و صیادی و آبزی‌پروری جنوب غرب کشور، دانش فنی است که با تعامل و همکاری مراکز علمی و نخبگان داخلی و بین‌المللی به خدمت گرفته‌ایم، و پژوهش‌ها و پروژه‌های دانش‌بنیان را انتخاب و به انجام رسانده و یا در دست اقدام داریم.
معتقدیم صنعت آبزی‌پروری کشور به شدت نیازمند اتوماسیون و هوشمندسازی است. ودر بسیاری ازکشورهای پیشرو در این صنعت به عنوان راهکار و عاملی موثر در حال اجرا است. و به همین دلیل کنسرسیوم صادراتی آیزیان خوزستان تمامی توان خود را در تحقق این مهم گذاشته است.

برخی از مزایای بهره‌وری در پرورش و فرآوری با استفاده از سامانه‌های هوشمند:

فهرست